Wattpad có kế hoạch trả cho các nhà văn hàng đầu 2,6 triệu đô la trong năm nay (2023)

Wattpad, nền tảng tiểu thuyết do người dùng đóng góp, sẽ trả cho các nhà văn khoản tiền mặt lên tới 25.000 đô la — nếu họ đáp ứng các tiêu chí nhất định — để đổi lấy việc làm cho câu chuyện của họ trở nên độc quyền trên nền tảng này.

Chương trình Người sáng tạo Wattpad của công ty có kế hoạch trả tổng cộng 2,6 triệu đô la cho các nhà văn vào năm 2022. Để đủ điều kiện, các nhà văn phải: đã xuất bản một phần câu chuyện mới trong ba tháng qua; ít nhất một truyện dài tiểu thuyết đã hoàn thành từ 50.000 từ trở lên trong danh mục của họ; ít nhất một câu chuyện trong một thể loại đủ điều kiện; và đã đạt được số lượng Người đọc tương tác tối thiểu dựa trên tài nguyên Thống kê truyện của Wattpad. Thông tin thêm về chương trình có sẵn tạiliên kết này.

Hơn 500 nhà văn sẽ đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp, đây là lần đầu tiên Wattpad trả tiền cho người sáng tạo theo cách này. Ngoài ra, những người tham gia sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiếp thị và biên tập cũng như quan hệ đối tác thương hiệu được tài trợ.

Theo Chương trình Người sáng tạo Wattpad, một số câu chuyện lớn nhất của công ty sẽ trở thành độc quyền cho nền tảng này. Trong nhóm đầu tiên của các nhà văn hiện độc quyền trên Wattpad là nhà văn lãng mạn Tamara Lush (@TamaraLush), tác giả của “Drive and Crash” và các bản hit ướt át khác; Jessica Cunsolo (@AvaViolet), người có loạt tiểu thuyết “With Me” đã tích lũy được gần 1 tỷ lượt đọc trên nền tảng này và có một loạt phim chuyển thể đang được phát triển từ Wattpad Webstoon Studios và Sony Pictures Television; Kate Marchant (@toastedbagels), tác giả của cuốn tiểu thuyết ăn khách và bộ phim sắp ra mắt “Float,” do Robbie Amell đóng vai chính và sản xuất; Claudia Tan (@claudiaoverhere), tác giả của cuốn sách “Perfect Addiction,” được sản xuất dưới dạng phim truyện từ Wattpad Webtoon Studios và Constantin Film; và Sondi Warner (@sondi_is_on), tác giả của cuốn sách “Dẫn tôi lạc lối”, có 259 triệu lượt đọc.

Wattpad Plans to Pay Top Writers $2.6 Million This Year (1)

Là một phần của Chương trình dành cho người sáng tạo trên Wattpad, công ty gần đây đã triển khai chỉ số Người đọc được tương tác mới dành cho các nhà văn đo lường hiệu suất và mức độ tương tác của câu chuyện trong 365 ngày qua, đặc biệt nêu bật số lượng độc giả đã dành hơn 5 phút để đọc một câu chuyện. Công ty cũng đã ra mắt Cổng thông tin dành cho người sáng tạo Wattpad, một nguồn tài nguyên trực tuyến có thông tin và mẹo để giúp các nhà văn trau dồi kỹ năng của họ, có sẵn cho tất cả người dùng.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên công ty trả tiền cho những người đóng góp hiệu quả nhất. Vào năm 2019, Wattpad đã ra mắt chương trình Câu chuyện trả phí, cho phép người viết tính phí theo chương hoặc theo câu chuyện để người đọc truy cập. Chương trình đã phát triển để hỗ trợ hàng trăm nhà văn trên khắp thế giới, trả hơn 3 triệu đô la trong ba năm đầu tiên.

Ngoài ra,Wattpad là một phần của Wattpad Webtoon Studios, hỗ trợ các nhà văn có cơ hội hợp tác với thương hiệu, cũng như các hợp đồng truyền hình, phim và xuất bản. Đầu năm nay, Naver có trụ sở tại Hàn Quốc, chủ sở hữu của Webtoon,mua lại Wattpad trong một thỏa thuận trị giá 600 triệu đô la.

Jeanne Lam, chủ tịch của Wattpad cho biết: “Chúng tôi đang giúp các nhà văn xây dựng độc giả toàn cầu và kiếm tiền. “Với chương trình và khoản đầu tư này, chúng tôi đang đưa trực tiếp hàng triệu đô la vào túi các tác giả và giúp họ trau dồi kỹ năng của mình với sự hỗ trợ biên tập mới và chương trình giáo dục.”

Chương trình Người sáng tạo Wattpad hiện đang được triển khai cho các nhà văn viết tiếng Anh trên khắp thế giới. Nó sẽ có sẵn tiếp theo tại các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha và Philippines, với các thị trường bổ sung sẽ ra mắt vào năm 2023. Tài nguyên dành cho nhà văn và lập trình giáo dục sẽ có sẵn cho hơn 3.000 nhà văn đủ điều kiện trong năm nay, cùng với hơn 500 nhà văn đủ điều kiện nhận tiền mặt trợ cấp.

Bình luận

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6226

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.